Category Archives: Odlikovanja

Otkup svih vrsta rumunjskih odlikovanja – 095 858 6377

Otkup svih vrsta rumunjskih odlikovanja - 095 858 6377

Otkupljujemo sve vrste rumunjskih odlikovanja; ordene, medalje i vojne oznake. Gotovinska isplata odmah uz potpunu diskreciju. Tel./Viber/WhatsApp: +385 95 858 6377            

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslavenske velike zvijezde

Orden jugoslavenske velike zvijezde dodje­ljuje se šefovima država za naročite zasluge u ra­zvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Socijalističke Fede­rativne Republike Jugoslavije i drugih država. Ovaj orden dodjeljuje se i najistaknutijim lič­nostima, za dugogodišnji revolucionarni rad i

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden narodnog heroja

Orden narodnog heroja dodjeljuje se pri­padnicima oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i dru­gim pojedincima koji su se istakli izvan­rednim junačkim podvizima u borbi pro­tiv neprijatelja, i koji služe kao naročiti primjer junaštva. Orden narodnog heroja može se, pod istim

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden slobode

Orden slobode dodjeljuje se za izva­nredne uspjehe u rukovođenju i komandovanju najvećim vojnim jedinicama u ratu. Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon: 095 858 6377. Isplata je odmah u gotovini po najboljim

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden narodnog oslobođenja

Orden narodnog oslobođenja dodjeljuje se za istaknute zasluge u organizovanju i rukovođenju Ustankom i stvaranju i razvi­janju Socijalističke Federativne Repu­blike Jugoslavije. Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon: 095 858 6377. Isplata je

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden junaka socijalističkog rada

Orden junaka socijalističkog rada dod­jeljuje se pojedincima, organizacijama udruženog rada, drugim organizacijama i jedinicama oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji izvrše izvanredne radne podvige ili pokažu druge izvanredne rezultate, i time steknu osobite zasluge za izgradnju samouprav­nog socijalističkog društva,

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden ratne zastave

Orden ratne zastave dodjeljuje se vojnim starješinama koji u toku rata pokažu naro­čitu hrabrost, samopožrtvovanje i umješ­nost u komandovanj u, kao i za istaknutu ulogu u izgradnji, učvršćivanju i osposob­ljavanju oružanih snaga Socijalističke Fe­derativne Republike Jugoslavije. Ukoliko imate ovo odlikovanje

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslavenske zvijezde sa lentom

Orden jugoslavenske zvijezde sa lentom dodjeljuje se za naročite zasluge u razvi­janju međunarodnih odnosa između Soci­jalističke Federativne Republike Jugosla­vije i drugih zemalja, kao i za istaknute za­sluge u razvijanju i učvršćivanju mirolju­bive saradnje i prijateljskih odnosa između Socijalističke Federativne Repu­blike

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden partizanske zvijezde sa zlatnim vijencem

Orden partizanske zvijezde sa zlatnim vijencem dodjeljuje se starješinama oruža­nih snaga Socijalističke Federativne Re­publike Jugoslavije, za uspješno komando- vanje jedinicama oružanih snaga, za umješnost u rukovođenju borbenim dejstvima i za pokazanu naročitu hrabrost u ratu. Ukoliko imate ovo odlikovanje za

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslovenske zastave sa lentom

Orden jugoslovenske zastave sa lentom dodjeljuje se za zasluge u razvijanju i uč­vršćivanju miroljubive saradnje i prijatelj­skih odnosa između Socijalističke Federa­tivne Republike Jugoslavije i drugih drža­va, kao i za naročite zasluge u radu na ra­zvijanju svijesti građana u borbi za