Otkup ordenja – 095 858 6377 – Medalja za hrabrost

Medalja za hrabrost dodjeljuje se pripadnicima oružanih snaga SFRJ koji su u borbi protiv neprijatelja izvršili jedno ili više djela u kojima je došla do izražaja nji­hova lična hrabrost. Za takva djela Me­dalja za hrabrost dodjeljuje se i građanskim licima.

Ova medalja dodjeljuje se pojedincima koji u opasnim situacijama, spašavajući ljudske živote i materijalna dobra, izvrše djelo u kome je došla do izražaja lična hrabrost i samoprijegor.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon 095 858 6377.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.