Otkup ordenja – 095 858 6377 – Medalja za vojne zasluge

Medalja za vojne zasluge dodjeljuje se vojnim rukovodiocima i vojnicima koji svojim primjerom u radu razvijaju polet za ostvarivanje postavljenih zadataka, ili koji se odlikuju takvim starješinskim ili vojnič­kim osobinama da služe za primjer drugi­ma. Ova medalja dodjeljuje se i građanskim licima u vojnim jedinicama, organizaci­jama udruženog rada i drugim organizaci­jama, koji svojim primjerom u radu razvi­jaju polet u ostvarivanju zadataka od po­sebnog neposrednog značaja za narodnu odbranu.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.