Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslavenske zvijezde na ogrlici

Orden jugoslavenske zvijezde na ogrlici dodjeljuje se za naročite zasluge u razvi­janju međunarodnih odnosa između Soci­jalističke Federativne Republike Jugosla­vije i drugih zemalja, kao i za istaknute za­sluge u razvijanju i učvršćivanju mirolju­bive saradnjg i prijateljskih odnosa između Socijalističke Federativne-Republike Ju­goslavije i drugih država.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon 095 858 6377.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.