Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslavenske zvijezde sa lentom

Orden jugoslavenske zvijezde sa lentom dodjeljuje se za naročite zasluge u razvi­janju međunarodnih odnosa između Soci­jalističke Federativne Republike Jugosla­vije i drugih zemalja, kao i za istaknute za­sluge u razvijanju i učvršćivanju mirolju­bive saradnje i prijateljskih odnosa između Socijalističke Federativne Repu­blike Jugoslavije i drugih država.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon: 095 858 6377.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.