Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslovenske zastave sa lentom

Orden jugoslovenske zastave sa lentom dodjeljuje se za zasluge u razvijanju i uč­vršćivanju miroljubive saradnje i prijatelj­skih odnosa između Socijalističke Federa­tivne Republike Jugoslavije i drugih drža­va, kao i za naročite zasluge u radu na ra­zvijanju svijesti građana u borbi za nezavis
nost zemlje.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon: 095 858 6377.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.