Otkup ordenja – 097 6767 157 – Orden junaka socijalističkog rada

Orden junaka socijalističkog rada dod­jeljuje se pojedincima, organizacijama udruženog rada, drugim organizacijama i jedinicama oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji izvrše izvanredne radne podvige ili pokažu druge izvanredne rezultate, i time steknu osobite zasluge za izgradnju samouprav­nog socijalističkog društva, kao i za pri­vredni, naučni i kulturni razvitak zemlje.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon: 097 6767 157.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.