Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden Narodne armije sa zlatnom zvijezdom

Orden Narodne armije sa zlatnom zvijez­dom dodjeljuje se za naročite zasluge u iz­gradnji i jačanju oružanih snaga Socijali­stičke Federativne Republike Jugoslavije ili za naročite uspjehe u rukovođenju jedi­nicama oružanih snaga Socijalističke Fe­derativne Republike Jugoslavije u njiho­vom učvršćivanju i osposobljavanju za od- branu nezavisnosti Socijalističke Federa­tivne Republike Jugoslavije.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon 095 858 6377.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.