Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden narodnog heroja

Orden narodnog heroja dodjeljuje se pri­padnicima oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i dru­gim pojedincima koji su se istakli izvan­rednim junačkim podvizima u borbi pro­tiv neprijatelja, i koji služe kao naročiti primjer junaštva.

Orden narodnog heroja može se, pod istim uslovima, izuzetno dodjeljivati jedi­nicama oružanih snaga Socijalističke Fe­derativne Republike Jugoslavije i društveno-političkim organizacijama i udruženjima.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon: 095 858 6377.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.