Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden partizanske zvijezde sa puškama

Orden partizanske zvijezde sa puškama dodjeljuje se starješinama oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Ju­goslavije za uspješno komandovanje jedi­nicama oružanih snaga, a za umješnost u rukovođenju borbenim dejstvima i za po­kazanu naročitu hrabrost u ratu.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon 095 858 6377.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.