Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden partizanske zvijezde sa zlatnim vijencem

Orden partizanske zvijezde sa zlatnim vijencem dodjeljuje se starješinama oruža­nih snaga Socijalističke Federativne Re­publike Jugoslavije, za uspješno komando- vanje jedinicama oružanih snaga, za umješnost u rukovođenju borbenim dejstvima i za pokazanu naročitu hrabrost u ratu.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon: 095 858 6377.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.