Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden za vojne zasluge sa srebrnim mačevima

Orden za vojne zasluge sa srebrnim mače­vima dodjeljuje se rukovodiocima jedinica oru­žanih snaga SFRJ koji svojim primjerom i um­ješnošću u radu razvijaju u jedinici kojom ruko­vode stalan polet radi ostvarivanja postavljenih zadataka, ili koji su u jedinici ili ustanovi stvorili uslove za postizanje izuzetno dobrih uspjeha, ili koji se odlikuju takvim starješinskim i vojničkim osobinama da služe za primjer drugima.

Ovaj orden dodjeljuje se i građanskim licima u jedinicama oružanih snaga Socijalističke Fede­rativne Republike Jugoslavije, kao i pojedincima u organizacijama udruženog rada i drugim or­ganizacijama koji svojim primjerom i umješ­nošću u radu razvijaju stalan polet i postižu izvanredne rezultate u ostvarivanju zadataka od posebnog neposrednog značaja za narodnu odbranu.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon 095 858 6377.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.