Otkup ordenja – 097 6767 157 – Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima

Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima dodjeljuje se za naročite zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja za oslo­bođenje naše zemlje, za zasluge u izgradnji socijalizma i socijalističkih samoupravnih odnosa, za organizovanje i učvršćivanje opštenarodne odbrane, bezbjednosti i ne­zavisnosti zemlje, kao i za zasluge U oblasti privrede, nauke i kulture.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon 097 6767 157.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.