Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom

Orden zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom dodjeljuje se za naročite zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja za oslo­bođenje naše zemlje, za zasluge u izgradnji socijalizma i socijalističkih samoupravnih odnosa, za organizovanje i učvršćivanje opštenarodne odbrane, bezbjednosti i ne­zavisnosti zemlje, kao i za zasluge u oblasti privrede, nauke i kulture.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon 095 858 6377.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.