Otkup odlikovanja - isplata odmah u gotovini!

Kupujemo sve vrste odlikovanja: vojne ordene i medalje, vojne oznake (metalne i platnene), civilne ordene i medalje, vatrogasna odlikovanja i oznake... Više »

Česta jugoslavenska odlikovanja koja otkupljujemo

Prikaz najčešćih civilnih i vojnih odlikovanja bivše Jugoslavije koja nam se nude i koje stalno otkupljujemo po najboljim cijenama. Više »

Kako da prodam ordene i medalje?

Kod nas ljudi u pravilu nasljeđuju ordene i medalje od svojih predaka i rođaka. Što sto time napraviti? Kako ta odlikovanja najbolje unovčiti? Više »

Što sve otkupljujemo?

Kupujemo sve vrste vojnih i civilnih odlikovanja bez obzira na vrijednost i na količinu. Isplata odmah u gotovini! Više »

Besplatna procjena odlikovanja

Koliko to vrijedi? Najčešće pitanje koje čujemo kod odlikovanja, kao i kod ostalih kolekcionarskih predmeta. Odgovor nije uvijek jednostavan. Pošaljite nam upit. Više »

 

Otkup ordenja – 097 6767 157 – Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima

Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima dodjeljuje se za naročite zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja za oslo­bođenje naše zemlje, za zasluge u izgradnji socijalizma i socijalističkih samoupravnih odnosa, za organizovanje i učvršćivanje opštenarodne odbrane, bezbjednosti i ne­zavisnosti zemlje,

Otkup ordenja – 097 6767 157 – Orden za hrabrost

Orden za hrabrost dodjeljuje se pripad­nicima oružanih snaga Socijalističke Fede­rativne Republike Jugoslavije koji su u borbi protiv neprijatelja izvršili djela u ko­jima je došla do snažnog izražaja njihova lična hrabrost, ili koji su se na bojnom polju naročito istakli ličnom

Otkup ordenja – 097 6767 157 – Orden Narodne armije sa zlatnom zvijezdom

Orden Narodne armije sa zlatnom zvijez­dom dodjeljuje se za naročite zasluge u iz­gradnji i jačanju oružanih snaga Socijali­stičke Federativne Republike Jugoslavije ili za naročite uspjehe u rukovođenju jedi­nicama oružanih snaga Socijalističke Fe­derativne Republike Jugoslavije u njiho­vom učvršćivanju i osposobljavanju za

Otkup ordenja – 097 6767 157 – Orden rada sa zlatnim vijencem

Orden rada sa zlatnim vijencem dodje­ljuje se pojedincima, organizacijama udru­ženog rada, drugim organizacijama i jedi­nicama oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji po­stignu naročite rezultate u privredi, i za rad od posebnog značaja za napredak zemlje u ostalim društvenim djelatnostima.

Otkup ordenja – 097 6767 157 – Orden jugoslavenske zvijezde na ogrlici

Orden jugoslavenske zvijezde na ogrlici dodjeljuje se za naročite zasluge u razvi­janju međunarodnih odnosa između Soci­jalističke Federativne Republike Jugosla­vije i drugih zemalja, kao i za istaknute za­sluge u razvijanju i učvršćivanju mirolju­bive saradnjg i prijateljskih odnosa između Socijalističke Federativne-Republike Ju­goslavije

Otkup ordenja – 097 6767 157 – Orden Republike sa brončanim vijencem

Orden Republike sa brončanim vijencem dodjeljuje se pojedincima, organizacijama udruženog rada i društveno-političkim or­ganizacijama i udruženjima za naročite za­sluge na polju javne djelatnosti kojom se doprinosi opštem napretku zemlje. Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com

Otkup ordenja – 097 6767 157 – Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima

Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima dodjeljuje se rukovodiocima jedinica oružanih snaga SFRJ koji svojim primjerom i umješnošću u radu razvijaju u jedinici kojom rukovode sta­lan polet radi ostvarivanja postavljenih zadata­ka, ili koji su u jedinici ili ustanovi stvorili

Otkup ordenja – 097 6767 157 – Orden partizanske zvijezde sa puškama

Orden partizanske zvijezde sa puškama dodjeljuje se starješinama oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Ju­goslavije za uspješno komandovanje jedi­nicama oružanih snaga, a za umješnost u rukovođenju borbenim dejstvima i za po­kazanu naročitu hrabrost u ratu. Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati,

Otkup ordenja – 097 6767 157 – Orden jugoslovenske zastave sa zlatnom zvijezdom na ogrlici

Orden jugoslovenske zastave sa zlatnom zvijezdom na ogrlici dodjeljuje se za za­sluge u razvijanju i učvršćivanju mirolju­bive saradnje i prijateljskih odnosa između Socijalističke Federativne Republike Ju­goslavije i drugih država, kao i za naročite zasluge u radu na razvijanju svijesti gra­đana

Otkup ordenja – 097 6767 157 – Orden Narodne armije sa srebrnom zvijezdom

Orden Narodne armije sa srebrnom zvi­jezdom dodjeljuje se za naročite zasluge u izgradnji i jačanju oružanih snaga Socijali­stičke Federativne Republike Jugoslavije ili za naročite uspjehe u rukovođenju jedi­nicama oružanih snaga Socijalističke Fe­derativne Republike Jugoslavije u njiho­vom učvršćivanju i osposobljavanju za