Tag Archives: civilna odlikovanja

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslavenske zastave sa zlatnim vijencem

Orden jugoslavenske zastave sa zlatnim vijencem dodjeljuje se za zasluge u razvi­janju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i drugih država, kao i za naročite zasluge u radu na razvijanju svijesti građana u borbi

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden Republike sa srebrnim vijencem

Orden Republike sa srebrnim vijencem dodjeljuje se pojedincima, organizacijama udruženog rada i društveno-političkim or­ganizacijama i udruženjima za naročite za­sluge na polju javne djelatnosti kojom se doprinosi opštem napretku zemlje. Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem

Orden bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem dodjeljuje se za naročite zasluge u širenju bratstva među našim narodima i narodnostima, u stvaranju i razvijanju po­litičkog i moralnog jedinstva naroda. Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail:

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima

Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima dodjeljuje se za naročite zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja za oslo­bođenje naše zemlje, za zasluge u izgradnji socijalizma i socijalističkih samoupravnih odnosa, za organizovanje i učvršćivanje opštenarodne odbrane, bezbjednosti i ne­zavisnosti zemlje,

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden rada sa zlatnim vijencem

Orden rada sa zlatnim vijencem dodje­ljuje se pojedincima, organizacijama udru­ženog rada, drugim organizacijama i jedi­nicama oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji po­stignu naročite rezultate u privredi, i za rad od posebnog značaja za napredak zemlje u ostalim društvenim djelatnostima.

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslavenske zvijezde na ogrlici

Orden jugoslavenske zvijezde na ogrlici dodjeljuje se za naročite zasluge u razvi­janju međunarodnih odnosa između Soci­jalističke Federativne Republike Jugosla­vije i drugih zemalja, kao i za istaknute za­sluge u razvijanju i učvršćivanju mirolju­bive saradnjg i prijateljskih odnosa između Socijalističke Federativne-Republike Ju­goslavije

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden Republike sa brončanim vijencem

Orden Republike sa brončanim vijencem dodjeljuje se pojedincima, organizacijama udruženog rada i društveno-političkim or­ganizacijama i udruženjima za naročite za­sluge na polju javne djelatnosti kojom se doprinosi opštem napretku zemlje. Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslovenske zastave sa zlatnom zvijezdom na ogrlici

Orden jugoslovenske zastave sa zlatnom zvijezdom na ogrlici dodjeljuje se za za­sluge u razvijanju i učvršćivanju mirolju­bive saradnje i prijateljskih odnosa između Socijalističke Federativne Republike Ju­goslavije i drugih država, kao i za naročite zasluge u radu na razvijanju svijesti gra­đana

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom

Orden zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom dodjeljuje se za naročite zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja za oslo­bođenje naše zemlje, za zasluge u izgradnji socijalizma i socijalističkih samoupravnih odnosa, za organizovanje i učvršćivanje opštenarodne odbrane, bezbjednosti i ne­zavisnosti zemlje,

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden rada sa srebrnim vijencem

Orden rada sa srebrnim vijencem dod­jeljuje se pojedincima, organizacijama udruženog rada, drugim organizacijama i jedinicama oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji po­stignu naročite uspjehe u privredi, i za rad od posebnog značaja za napredak zemlje u ostalim društvenim djelatnostima.