Tag Archives: jugoslavenska zvijezda

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslavenske velike zvijezde

Orden jugoslavenske velike zvijezde dodje­ljuje se šefovima država za naročite zasluge u ra­zvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Socijalističke Fede­rativne Republike Jugoslavije i drugih država. Ovaj orden dodjeljuje se i najistaknutijim lič­nostima, za dugogodišnji revolucionarni rad i

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslavenske zvijezde sa zlatnim vijencem

Orden jugoslavenske zvijezde sa zlatnim vijencem dodjeljuje se za naročite zasluge u razvijanju međunarodnih odnosa između Socijalističke Federativne Republike Ju­goslavije i drugih zemalja, kao i za ista­knute zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Socijalističke Federativne