Tag Archives: junak rada

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden junaka socijalističkog rada

Orden junaka socijalističkog rada dod­jeljuje se pojedincima, organizacijama udruženog rada, drugim organizacijama i jedinicama oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji izvrše izvanredne radne podvige ili pokažu druge izvanredne rezultate, i time steknu osobite zasluge za izgradnju samouprav­nog socijalističkog društva,