Tag Archives: narodni heroj

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden narodnog heroja

Orden narodnog heroja dodjeljuje se pri­padnicima oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i dru­gim pojedincima koji su se istakli izvan­rednim junačkim podvizima u borbi pro­tiv neprijatelja, i koji služe kao naročiti primjer junaštva. Orden narodnog heroja može se, pod istim