Tag Archives: orden rada

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden rada sa crvenom zastavom

Orden rada sa crvenom zastavom dodje­ljuje se pojedincima, organizacijama udru­ženog rada, drugim organizacijama i jedi­nicama oružanih snaga Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji po­stignu naročite uspjehe u privredi, i za rad od posebnog značaja za napredak zemlje u ostalim društvenim djelatnostima.