Tag Archives: partizanska zvijezda

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden partizanske zvijezde sa zlatnim vijencem

Orden partizanske zvijezde sa zlatnim vijencem dodjeljuje se starješinama oruža­nih snaga Socijalističke Federativne Re­publike Jugoslavije, za uspješno komando- vanje jedinicama oružanih snaga, za umješnost u rukovođenju borbenim dejstvima i za pokazanu naročitu hrabrost u ratu. Ukoliko imate ovo odlikovanje za

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden partizanske zvijezde sa srebrnim vijencem

Orden partizanske zvijezde sa srebrnim vijencem dodjeljuje se starješinama oruža­nih snaga Socijalističke Federativne Re­publike Jugoslavije za uspješno komando- vanje jedinicama oružanih snaga, za um­ješnost u rukovođenju borbenim dejstvima i za pokazanu naročitu hrabrost u ratu. Ukoliko imate ovo odlikovanje za