Tag Archives: SFRJ

Odlikovanja SFR Jugoslavije

Odlikovanja SFRJ nastala su u tijeku Drugog svjetskog rata. Ustanovljena su propisima iz vremena kraljevine i posljeratne Jugoslavije. Propisi o jugoslavenskim odlikovanjim prestali su vrijediti u Republici Hrvatskoj na dan 8. listopada 1991. godine, a u drugim državama nasljednicama bivše SFRJ, danom donošenja njihovih