Tag Archives: zasluge za narod

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom

Orden zasluga za narod sa zlatnom zvi­jezdom dodjeljuje se za naročite zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja za oslo­bođenje naše zemlje, za zasluge u izgradnji socijalizma i socijalističkih samoupravnih odnosa, za organizovanje i učvršćivanje opštenarodne odbrane, bezbjednosti i ne­zavisnosti zemlje,

Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima

Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima dodjeljuje se za naročite zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja za oslo­bođenje naše zemlje, za zasluge u izgradnji socijalizma i socijalističkih samoupravnih odnosa, za organizovanje i učvršćivanje opštenarodne odbrane, bezbjednosti i ne­zavisnosti zemlje,