Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslavenske zastave sa zlatnom zvijezdom

Orden jugoslavenske zastave sa zlatnom zvijezdom dodjeljuje se za zasluge u razvi­janju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i drugih država, kao i za naročite zasluge u radu na razvijanju svijesti građana u borbi za neza­visnost zemlje.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon 095 858 6377.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.