Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslavenske zastave sa srebrnom zvijezdom

Orden jugoslavenske zastave sa srebr­nom zvijezdom dodjeljuje se za zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Soci­jalističke Federativne Republike Jugosla­vije i drugih država, kao i za naročite za­sluge u radu na razvijanju svijesti građana u borbi za nezavisnost zemlje.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon 095 858 6377.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.