Otkup ordenja – 095 858 6377 – Orden jugoslovenske zastave sa zlatnom zvijezdom na ogrlici

Orden jugoslovenske zastave sa zlatnom zvijezdom na ogrlici dodjeljuje se za za­sluge u razvijanju i učvršćivanju mirolju­bive saradnje i prijateljskih odnosa između Socijalističke Federativne Republike Ju­goslavije i drugih država, kao i za naročite zasluge u radu na razvijanju svijesti gra­đana u borbi za nezavisnost zemlje.

Ukoliko imate ovo odlikovanje za prodati, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: otkupnumizmatike@gmail.com ili telefon 095 858 6377.

Isplata je odmah u gotovini po najboljim cijenama.